Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2024

Administracja publiczna
139 533 336 zł