Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2024

Gospodarka mieszkaniowa
49 334 181 zł