Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2024

Leśnictwo, rolnictwo, łowiectwo, górnictwo, kopalnictwo oraz wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
1 177 597 zł