Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2024

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
141 326 239 zł