Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2024

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
184 458 526 zł