Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2024

Transport i łączność
218 521 488 zł