Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2024

Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe
709 309 407 zł