Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Dotacje z budżetu Państwa
159 371 802 zł