Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Środki pochodzące z budżetu UE oraz ze źródeł zagranicznych
48 021 983 zł