Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Pozostałe dotacje
18 748 741 zł