Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Dotacje z funduszy celowych
922 840 zł