Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Dotacje z budżetu Państwa
98 779 758 zł