Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Pozostałe dochody
90 485 372 zł