Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Dochody z majątku
48 126 910 zł