Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Podatki i opłaty
326 211 932 zł