Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Pozostałe dochody
19 270 568 zł