Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Pozostałe
41 000 000 zł