Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Wydatki finansowe miasta
35 547 465 zł