Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Działalność usługowa
5 755 799 zł