Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Bezpieczeństwo
34 898 198 zł