Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Sport, rekreacja i turystyka
73 823 791 zł