Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
43 101 452 zł