Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Administracja publiczna
110 239 363 zł