Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Gospodarka mieszkaniowa
79 083 760 zł