Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Leśnictwo, rolnictwo, łowiectwo, górnictwo, kopalnictwo oraz wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
2 019 253 zł