Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
143 359 733 zł