Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
166 574 229 zł