Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Transport i łączność
155 281 558 zł