Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2023

Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe
649 815 399 zł