Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

Środki pochodzące z budżetu UE oraz ze źródeł zagranicznych
105 019 009 zł