Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

Pozostałe dotacje
6 862 883 zł