Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

Dotacje z funduszy celowych
5 084 000 zł