Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

Dotacje z budżetu Państwa
159 383 154 zł