Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

Pozostałe dochody
73 605 063 zł