Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

Dochody z majątku
43 412 170 zł