Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

Podatki i opłaty
296 177 249 zł