Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

PIT i CIT
345 012 988 zł