Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Dochody z majątku
24 402 757 zł