Archiwum budżetu szczegółowego

Wydatki w mln zł.
 
Oświata i opieka wychowawcza
Transport i łączność
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Lesnictwo, rolnictwo i łowiectwo
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Sport, rekreacja i turystyka
Bezpieczeństwo
Działalność usługowa
Wydatki finansowe miasta
Pozostałe
2018 385.5 309.2 237.1 63.2 1.0 19.8 63.1 38.4 31.8 26.5 7.2 19.5 8.7