Archiwum budżetu szczegółowego

Dochody w mln zł.
 
PIT i CIT
Podatki i opłaty
Dochody z majątku
Pozostałe dochody
Dotacje z budżetu Państwa
Dotacje z budżetów celowych
Pozostałe dotacje
Subwencja ogólna
Środki pochodzące z budżetu UE oraz ze źródeł zagranicznych
2018 311.0 220.8 24.4 19.3 159.4 0.0 5.1 227.7 146.4