2020 - Dochody - PIT i CIT

Kategoria
Dochody
Wartość (w mln)
328323733
Procent
22
Typ
Rok
2020
Krótki opis
udział dochodów w danej kategorii w dochodach ogółem
Procent (szczegółowy)
22.99