Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2019

Szczegółowa prezentacja budżetu miasta Bielska-Białej na rok 2019 przyjętego Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r.