Budżet Bielska-Białej w latach 2000–2020

Prezentacja podstawowych danych budżetowych za lata 2000-2020

Rok w mln zł 0    
2019 286
Prognoza
2018 102
2017 94
2016 118
2015 154
2014 187
2013 220
2012 242
2011 235
2010 203
2009 144
2008 67
2007 60
2006 74
2005 83
2004 98
2003 69
2002 45
2001 29
2000 34