Budżet Bielska-Białej w latach 2000–2020

Prezentacja podstawowych danych budżetowych za lata 2000-2020

Rok w mln zł 0    
2020 -141
Prognoza
2019 -98
Prognoza
2018 -32
2017 49
2016 19
2015 28
2014 57
2013 24
2012 -6
2011 -40
2010 -49
2009 -67
2008 -3
2007 11
2006 11
2005 -19
2004 -6
2003 -16
2002 -13
2001 6
2000 1