Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2020

Pozostałe
19 435 300 zł