Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2020

Wydatki finansowe miasta
23 287 642 zł