Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2020

Działalność usługowa
5 580 138 zł