Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2020

Bezpieczeństwo
32 897 300 zł