Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2020

Sport, rekreacja i turystyka
41 953 795 zł