Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2020

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
39 510 000 zł